Program Profilaktyki Depresji i Rozpowszechniania Postaw Prozdrowotnych w Obszarze Zdrowia Psychicznego „Wyprzedzić smutek” realizowany przez Szpital jest już drugą edycją (pilotaż w 2012, I edycja w 2013 r.). Oferta realizacji Programu w 2014 r. złożona przez Szpital im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie zyskała po raz kolejny uznanie Województwa Małopolskiego, który wybrał Placówkę na realizatora programu.

Celem programu jest:

  • zwiększenie świadomości społecznej w zakresie możliwości wczesnej identyfikacji i zapobiegania zaburzeniom depresyjnym,
  • zwiększenie dostępności metod profilaktycznych dla mieszkańców Małopolski poprzez upowszechnianie informacji o dostępnych świadczeniach medycznych, takich jak: psychoedukacja, pomoc psychologiczna, psychoterapia, konsultacje psychiatryczne, poradnictwo dietetyczne i dotyczące stylu życia.

W ramach programu 600 osób z 5 subregionów Małopolski będzie mogło skorzystać z bezpłatnych porad profilaktycznych mających uchronić ich przed depresją.

 

Główny organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wykonawca programu: Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ
Partnerzy programu: Krakowskie Centrum Psychologiczne SALVATE, Instytut Psychologii Stosowanej UJ