Doświadczenie w pracy z osobami, przeżywającymi często nawracające, niejednokrotnie trudne do wyleczenia stany depresyjne, zaowocowało projektem wczesnego zapobiegania zaburzeniom depresyjnym. Depresji można zapobiec. Wystarczy rozpoznać istotne obszary chroniące przed jej rozwojem oraz słabe punkty, przez które depresja „może nam się dobrać do skóry”. Wiedza, co można wzmocnić lub uzupełnić w naszym życiu znacząco chroni przed depresją. W trakcie porad profilaktycznych można się dowiedzieć, w jaki sposób tę „wiedzę antydepresyjną” zastosować w konkretny sposób, w codziennym życiu.

Procedura porady profilaktycznej została opracowana na podstawie trzyletnich doświadczeń w kompleksowym, multiprofesjonalnym programie zapobiegania głębokim zaburzeniom psychicznym. W skład zespołu konsultantów wchodzą psycholodzy, psychoterapeuci, pracownicy socjalni. Twórcami założeń programu są Krzysztof Walczewski, Łukasz Müldner-Nieckowski oraz Piotr Słowik. W organizację programu, tworzenie procedur porad profilaktycznych oraz szkolenie konsultantów zaangażowani są także Wojciech Drath, Wojciech Kordas, Piotr Mężyński oraz Kamila Mizielińska Witkowska. Działaniami marketingowymi kieruje Małgorzata Borczyk.

Zespół konsultantów >>

Główny organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wykonawca programu: Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ
Partnerzy programu: Krakowskie Centrum Psychologiczne SALVATE, Instytut Psychologii Stosowanej UJ