Zakres świadczeńNazwa placówkiPowiatMiastoKod pocztowyUlicaTelefon
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻYWojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.św. Ludwika w KrakowiePowiat m. KrakówKraków31-548al.Pokoju 2a12 411 02 56
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻYWojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.św. Ludwika w KrakowiePowiat m. KrakówKraków30-503Strzelecka 2a12 411 02 56
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻYWojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im.św. Ludwika w KrakowiePowiat m. KrakówKraków31-548al.Pokoju 2a12 411 02 56
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNEMałopolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci "Solidarność" w RadziszowiePowiat m. KrakówKraków31-422Olszańska 512 413 06 00
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHSzpital Powiatowy w ChrzanowiePowiat chrzanowskiChrzanów32-500Topolowa 1632 624 75 36, 32 624 75 37
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHSzpital Powiatowy w ChrzanowiePowiat chrzanowskiChrzanów32-500Topolowa 1632 624 75 36, 32 624 75 37
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHSzpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków30-393Babińskiego 2912 652 43 21
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHSzpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków31-513Olszańska 512 412 09 76
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHSzpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków31-928Os. Centrum B 1112 642 25 10
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLUSzpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków30-393Babińskiego 2912 652 44 99
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHSzpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków31-928Os. Centrum B 1112 642 25 10
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DOROSŁYCHSzpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków30-393Babińskiego 2912 652 42 14
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DOROSŁYCHSzpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków30-393Babińskiego 2912 652 43 00
ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLUSzpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków30-393Babińskiego 2912 652 45 00
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)Szpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków30-512pl. Serkowskiego 1012 656 50 00
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)Szpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków31-513Olszańska 512 430 62 48
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)Szpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków31-513Olszańska 512 430 63 48
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)Szpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków31-909Os. Na Skarpie 612 644 16 36
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHSzpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków30-393Babińskiego 2912 652 43 27
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHSzpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków30-393Babińskiego 2912 652 44 22
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHSzpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków30-393Babińskiego 2912 652 42 60
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHSzpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków30-393Babińskiego 2912 652 42 80
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHSzpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków30-393Babińskiego 2912 652 44 00
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHSzpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków30-393Babińskiego 2912 652 43 44
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHSzpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków30-393Babińskiego 2912 652 42 20
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHSzpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków30-393Babińskiego 2912 652 44 23
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHSzpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków30-393Babińskiego 2912 652 42 07
ŚWIADCZENIA REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJSzpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków30-393Babińskiego 2912 652 43 00
ŚWIADCZENIA REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJSzpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków30-393Babińskiego 2912 652 45 07
ŚWIADCZENIA REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJSzpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków30-393Babińskiego 2912 652 42 40
LECZENIE ZABURZEŃ NERWICOWYCH DLA DOROSŁYCHSzpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków30-393Babińskiego 2912 652 43 17
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA CHORYCH SOMATYCZNIESzpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków30-393Babińskiego 2912 652 42 03
ŚWIADCZENIA PSYCHOGERIATRYCZNESzpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków30-393Babińskiego 2912 652 43 35
ŚWIADCZENIA W PSYCHIATRII SĽDOWEJ W WARUNKACH WZMOCNIONEGO ZABEZPIECZENIA DLA DOROSŁYCHSzpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków30-393Babińskiego 2912 652 45 15
LECZENIE UZALEŻNIEŃ, W TYM ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLUSzpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków30-393Babińskiego 2912 652 42 70
LECZENIE ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)Szpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków30-393Babińskiego 2912 652 43 78
ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA (RYCZAŁT DOBOWY)Szpital Specjalistyczny im.dr Józefa Babińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. KrakówKraków30-393Babińskiego 2912 652 43 21
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHWojewódzki Szpital PsychiatrycznyPowiat wadowickiAndrychów34-120Dąbrowskiego 1933 875 24 46
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHWojewódzki Szpital PsychiatrycznyPowiat wadowickiAndrychów34-120Dąbrowskiego 1933 875 24 46
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHWojewódzki Szpital PsychiatrycznyPowiat wadowickiAndrychów34-120Dąbrowskiego 1933 875 24 46
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHWojewódzki Szpital PsychiatrycznyPowiat wadowickiAndrychów34-120Dąbrowskiego 1933 875 24 46
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHWojewódzki Szpital PsychiatrycznyPowiat wadowickiAndrychów34-120Dąbrowskiego 1933 875 24 46
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHWojewódzki Szpital PsychiatrycznyPowiat wadowickiAndrychów34-120Dąbrowskiego 1933 875 24 46
ŚWIADCZENIA PSYCHOGERIATRYCZNEWojewódzki Szpital PsychiatrycznyPowiat wadowickiAndrychów34-120Dąbrowskiego 1933 875 24 46
LECZENIE UZALEŻNIEŃ, W TYM ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLUWojewódzki Szpital PsychiatrycznyPowiat wadowickiAndrychów34-120Dąbrowskiego 1933 845 27 31
LECZENIE ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)Wojewódzki Szpital PsychiatrycznyPowiat wadowickiAndrychów34-120Dąbrowskiego 1933 875 24 46
ŚWIADCZENIA W IZBIE PRZYJĘĆ SZPITALA (RYCZAŁT DOBOWY)Wojewódzki Szpital PsychiatrycznyPowiat wadowickiAndrychów34-120Dąbrowskiego 1933 875 24 46
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w KrakowiePowiat m. KrakówKraków31-501Kopernika 21a12 633 72 16
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻYSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w KrakowiePowiat m. KrakówKraków31-501Śniadeckich 312 633 72 16
LECZENIE NERWICSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w KrakowiePowiat m. KrakówKraków31-138Lenartowicza 1412 633 12 03
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w KrakowiePowiat m. KrakówKraków31-501Śniadeckich 312 633 72 16
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w KrakowiePowiat m. KrakówKraków31-501Kopernika 21a12 633 72 16
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w KrakowiePowiat m. KrakówKraków31-501Kopernika 21a12 633 72 16
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻYSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w KrakowiePowiat m. KrakówKraków31-501Śniadeckich 312 633 72 16
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DOROSŁYCHSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w KrakowiePowiat m. KrakówKraków31-055Miodowa 912 633 72 16
ŚWIADCZENIA DZIENNE LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCHSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w KrakowiePowiat m. KrakówKraków31-138Lenartowicza 1412 633 12 03
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w KrakowiePowiat m. KrakówKraków31-501Kopernika 21a12 633 72 16
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻYSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w KrakowiePowiat m. KrakówKraków31-501Kopernika 21a12 633 72 16
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZO-LECZNICZE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHZakład Opiekuńczo - Leczniczy w KrakowiePowiat m. KrakówKraków30-663Wielicka 26712 658 43 24
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w KrakowPowiat m. KrakówKraków30-901Wrocławska 1-312 630 83 44
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w KrakowPowiat m. KrakówKraków30-901Wrocławska 1-312 630 81 10
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w KrakowPowiat m. KrakówKraków30-901Wrocławska 1-312 630 81 93
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHSamodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w ProszowicachPowiat proszowickiProszowice32-100Kopernika 1312 386 51 91
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHZespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w WadowicachPowiat wadowickiWadowice34-100Karmelicka 533 823 31 65
LECZENIE UZALEŻNIEŃZespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w WadowicachPowiat wadowickiWadowice34-100Karmelicka 533 872 13 67
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNEZespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w WadowicachPowiat wadowickiWadowice34-100Karmelicka 533 872 12 00
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHSamodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Otwartego w WieliczcePowiat wielickiWieliczka32-020Szpunara 2012 278 32 33
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHZakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w ChrzanowiePowiat chrzanowskiChrzanów32-500Sokoła 1932 623 38 45
LECZENIE UZALEŻNIEŃZakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w ChrzanowiePowiat chrzanowskiChrzanów32-500Sokoła 1932 623 38 45 wew. 26
LECZENIE UZALEŻNIEŃSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w SkalePowiat krakowskiCianowice32-043Cianowice 8112 389 10 05, 12 389 10 56, 12 389 11 29
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHZakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w KrakowiePowiat m. TarnówTarnów33-100Krakowska 3214 628 22 04
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHZakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w KrakowiePowiat m. Nowy SączNowy Sącz33-300Żółkiewskiego 1118 547 57 81
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHZakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w KrakowiePowiat m. KrakówKraków30-033pl.Inwalidów 312 615 16 02
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNEZakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w KrakowiePowiat m. KrakówKraków30-033pl.Inwalidów 312 615 16 02
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHZakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w KrakowiePowiat m. KrakówKraków30-033pl.Inwalidów 312 615 16 00
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNEPubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w CharsznicyPowiat miechowskiMiechów - Charsznica32-250Miechowska 5241 383 60 08
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZO-LECZNICZE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHPowiatowe Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze w GrojcuPowiat oświęcimskiGrojec32-615Aleja Ogrodowa 133 842 85 12
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w MyślenicachPowiat myślenickiMyślenice32-400Szpitalna 212 273 02 21
LECZENIE UZALEŻNIEŃSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w MyślenicachPowiat myślenickiMyślenice32-400Szpitalna 212 273 03 40
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻYUniwersytecki Szpital Dziecięcy w KrakowiePowiat m. KrakówKraków30-663Wielicka 26512 658 20 11
LECZENIE UZALEŻNIEŃZespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w OświęcimiuPowiat oświęcimskiOświęcim32-600Orzeszkowej 130 842 29 77
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHZespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w OświęcimiuPowiat oświęcimskiOświęcim32-600Wysokie Brzegi 433 844 83 72
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHSzpital Św. Anny w MiechowiePowiat miechowskiMiechów32-200Szpitalna 341 382 03 88
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHSamodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w ChełmkuPowiat oświęcimskiChełmek32-660Staicha 133 846 14 83
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNENiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Spółka Lekarska Na Kozłówce"Powiat m. KrakówKraków30-664Na Kozłówce 2912 658 16 11
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHZespół Przychodni i Ośrodków Zdrowia Krzeszowickie Centrum ZdrowiaPowiat krakowskiKrzeszowice32-065Krakowska 812 282 02 85
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHCentrum Medyczne MaszachabaPowiat m. KrakówKraków31-202Prądnicka 50a12 632 70 27
KRÓTKOTERMINOWE ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny w KrakowiePowiat m. KrakówKraków31-983Suchy Jar 412 645 09 67
LECZENIE ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJI)Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MONAR Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Osób UzależnionychPowiat m. KrakówKraków31-983Suchy Jar 4a12 645 06 10
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNEPoradnia dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane i inne Schorzenia Neurologiczne Narządu Ruchu przy PolPowiat m. KrakówKraków31-133Dunajewskiego 512 422 28 11
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNESpecjalistyczna Poradnia Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego ZwiązkuPowiat m. KrakówKraków31-138Lenartowicza 1412 633 83 98
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNEOśrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-WychowawczyPowiat miechowskiMiechów32-200Sienkiewicza 2441 383 09 23
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PSYCHE-med Poradnia Psychiatryczno-PsychologicznaPowiat m. KrakówKraków31-261Rusznikarska 1712 632 20 90
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻYNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PSYCHE-med Poradnia Psychiatryczno-PsychologicznaPowiat m. KrakówKraków31-261Rusznikarska 1712 632 20 90
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PSYCHE-med Poradnia Psychiatryczno-PsychologicznaPowiat m. KrakówKraków31-261Rusznikarska 1712 632 20 90
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHKrakowski Zespół Zdrowia Psychicznego "MediNorm"Powiat m. KrakówKraków31-548Al Pokoju 412 411 01 88
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHKrakowski Zespół Zdrowia Psychicznego "MediNorm"Powiat m. KrakówKraków31-115pl. Sikorskiego 2/812 421 51 17
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHKrakowski Zespół Zdrowia Psychicznego "MediNorm"Powiat m. KrakówKraków30-018Al Słowackiego 4412 634 10 70
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHKrakowski Zespół Zdrowia Psychicznego "MediNorm"Powiat m. KrakówKraków30-512pl. Serkowskiego 1012 656 30 81
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHKrakowski Zespół Zdrowia Psychicznego "MediNorm"Powiat limanowskiLimanowa34-600Witosa 3/218 337 55 70
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻYKrakowski Zespół Zdrowia Psychicznego "MediNorm"Powiat limanowskiLimanowa34-600Witosa 3/218 337 55 70
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻYKrakowski Zespół Zdrowia Psychicznego "MediNorm"Powiat m. KrakówKraków31-271Krowoderskich Zuchów 7/10512 633 13 80
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNEKrakowski Zespół Zdrowia Psychicznego "MediNorm"Powiat limanowskiLimanowa34-600Witosa 3/218 337 55 70
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNEKrakowski Zespół Zdrowia Psychicznego "MediNorm"Powiat m. KrakówKraków30-018al.Słowackiego 4412 634 10 70
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHKrakowski Zespół Zdrowia Psychicznego "MediNorm"Powiat m. KrakówKraków30-512Serkowskiego 1012 656 30 81
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHKrakowski Zespół Zdrowia Psychicznego "MediNorm"Powiat limanowskiLimanowa34-600Piłsudskiego 6118 448 82 40
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DOROSŁYCHKrakowski Zespół Zdrowia Psychicznego "MediNorm"Powiat limanowskiLimanowa34-600Piłsudskiego 6118 337 20 25 wew. 420
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNEKrakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku RozwojowegoPowiat m. KrakówKraków31-532Prochowa 1212 421 50 20
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHPrzychodnia Specjalistyczna "MED-SKARPA"Powiat m. KrakówKraków31-909Os. Na Skarpie 612 644 18 32
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNEPrzychodnia Specjalistyczna "MED-SKARPA"Powiat m. KrakówKraków31-909Os. Na Skarpie 612 644 18 32
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻYSpecjalistyczne Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży Sp. z o.o.Powiat m. KrakówKraków31-548al.Pokoju 2a606 881 117
LECZENIE UZALEŻNIEŃPoradnia Leczenia UzależnieńPowiat m. KrakówKraków31-315Radzikowskiego 2912 626 02 33
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNEOśrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z UpośledzeniePowiat olkuskiWolbrom32-340Skalska 2232 647 28 80
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EUROMEDPowiat wielickiWieliczka32-020Sikorskiego 612 278 40 00
LECZENIE UZALEŻNIEŃNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EUROMEDPowiat wielickiWieliczka32-020Sikorskiego 612 278 40 00
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNENiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EUROMEDPowiat wielickiWieliczka32-020Sikorskiego 612 278 40 00
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻYMaltański Ośrodek Wczesnej InterwencjiPowiat m. KrakówKraków30-224Kasztanowa 4a12 424 14 40
ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJUMaltański Ośrodek Wczesnej InterwencjiPowiat m. KrakówKraków30-224Kasztanowa 4a12 424 14 40
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Beluga-MedPowiat m. KrakówKraków30-069Obopólna 4a12 353 45 46
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHSpecjalistyczne Centrum Diagnostyczno-Zabiegowe "Medicina" Sp. z o.o.Powiat m. KrakówKraków31-030Rogozińskiego 512 417 35 44
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHPRZYCHODNIA ZDROWIA RODZINY im. Św. Jadwigi K.PPowiat m. KrakówKraków-Śródmieście31-476Bosaków 1112 262 78 78
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CENTRUM PSYCHOTERAPII" s.c.Powiat myślenickiMyślenice32-400Pardyaka 5/412 272 06 13
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻYNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CENTRUM PSYCHOTERAPII" s.c.Powiat myślenickiMyślenice32-400Pardyaka 5/412 272 06 13
LECZENIE UZALEŻNIEŃNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CENTRUM PSYCHOTERAPII" s.c.Powiat myślenickiMyślenice32-400Pardyaka 5/412 272 06 13
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNENiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CENTRUM PSYCHOTERAPII" s.c.Powiat myślenickiMyślenice32-400Pardyaka 5/412 272 06 13
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHSpecjalistyczne Centrum Medyczne "NOWOMED"Powiat m. KrakówKraków30-349Miłkowskiego 3/612 263 00 39
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHSzpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w KrakowiePowiat m. KrakówKraków31-826Os. Złotej Jesieni 112 646 80 00
LECZENIE UZALEŻNIEŃSzpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w KrakowiePowiat m. KrakówKraków31-826Os. Złotej Jesieni 112 646 80 00
PROGRAM LECZENIA SUBSTYTUCYJNEGOSzpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w KrakowiePowiat m. KrakówBieńczyce31-826Os. Złotej Jesieni 112 646 80 00
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHSzpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w KrakowiePowiat m. KrakówBieńczyce31-826Os. Złotej Jesieni 112 646 80 00
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w OlkuszuPowiat olkuskiOlkusz32-300Żuradzka 2132 758 12 00
LECZENIE UZALEŻNIEŃNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w OlkuszuPowiat olkuskiOlkusz32-300Żuradzka 2132 758 12 00
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNENiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w OlkuszuPowiat olkuskiOlkusz32-300al.Tysiąclecia 1332 758 12 00
świadczenia dzienne terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnychNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w OlkuszuPowiat olkuskiJeżówka32-340166 A32 758 12 00
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w OlkuszuPowiat olkuskiOlkusz32-3001000-Lecia 1332 758 12 00
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Radziszów - Anna Bednarz, Tomasz Bednarz spółkaPowiat krakowskiRadziszów32-052Szkolna 1512 275 12 17
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNENiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" sp. z o.o.Powiat m. KrakówKraków31-146Długa 3812 632 54 88
LECZENIE UZALEŻNIEŃNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VITA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąPowiat oświęcimskiBrzeszcze32-620Nosala 732 211 18 52
ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLUNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "VITA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąPowiat oświęcimskiBrzeszcze32-620Nosala 732 211 12 19
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNENiepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczne Centrum Leczenia i DiagnostykiPowiat m. KrakówKraków31-928Os. Centrum B 1112 644 51 20
LECZENIE UZALEŻNIEŃNowohuckie Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień "PEMA"Powiat m. KrakówKraków31-941Kolorowe 2112 644 45 55
LECZENIE UZALEŻNIEŃNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Małopolskie Centrum Profilaktyki i Leczenia UzależnieńPowiat m. KrakówKraków30-709Stoczniowców 712 262 95 49
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ ALKOHOLNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Małopolskie Centrum Profilaktyki i Leczenia UzależnieńPowiat m. KrakówKraków30-709Stoczniowców 712 262 95 49
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "INTER-MEDICUS"Powiat m. KrakówKraków30-512pl.Serkowskiego 1012 266 86 89
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻYNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Psychoneurologii Wieku Rozwojowego s.c.Powiat m. KrakówKraków31-928Os. Centrum B 1112 644 00 64
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Mark-Med."Powiat m. KrakówKraków31-822Os. Jagiellońskie 112 644 12 72
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Mark-Med."Powiat m. KrakówKraków31-952Os. Urocze 212 644 12 72
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH"Klinika Krakowska" - Przychodnia SpecjalistycznaPowiat m. KrakówKraków30-350Zachodnia 5/12a12 267 62 60
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY"Klinika Krakowska" - Przychodnia SpecjalistycznaPowiat m. KrakówKraków30-350Zachodnia 5/12a12 267 62 60
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Psychicznego "PRO PSYCHE" Sp. z o.o.Powiat m. KrakówKraków31-133Dunajewskiego 512 633 51 70
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia Psychicznego "PRO PSYCHE" Sp. z o.o.Powiat m. KrakówKraków30-003Śląska 512 633 51 70
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH"PRO-VITA" Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Kraków -Śródmieście Niepubliczny ZakładPowiat m. KrakówKraków31-134Basztowa 512 421 95 67
LECZENIE UZALEŻNIEŃ"PRO-VITA" Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Kraków -Śródmieście Niepubliczny ZakładPowiat m. KrakówKraków31-056Estery 612 421 95 67
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH"PRO-VITA" Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Kraków -Śródmieście Niepubliczny ZakładPowiat m. KrakówKraków31-134Basztowa 512 628 68 10
ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU"PRO-VITA" Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Kraków -Śródmieście Niepubliczny ZakładPowiat m. KrakówKraków31-056Estery 612 421 95 67
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Chorób Nerwowych i Psychicznych "INTEGRITAS" s.c.Powiat oświęcimskiOświęcim32-600Żwirki i Wigury 5501 755 162
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Chorób Nerwowych i Psychicznych "INTEGRITAS" s.c.Powiat oświęcimskiKęty32-650Sobieskiego 35 A512 666 997
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Chorób Nerwowych i Psychicznych "INTEGRITAS" s.c.Powiat oświęcimskiOświęcim32-600Żwirki i Wigury 533 842 48 10
LECZENIE UZALEŻNIEŃNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "Czwórka"Powiat m. KrakówKraków31-915Młodości 912 644 58 29
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHCentrum Medyczne VADIMEDPowiat m. KrakówKraków31-457Fiołkowa 10/17412 290 31 39
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNECentrum Medyczne VADIMEDPowiat m. KrakówKraków31-457Fiołkowa 10/17412 290 31 39
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kozłówek" Sp. z o.o.Powiat m. KrakówKraków30-664Na Kozłowce 2912 658 35 19
KRÓTKOTERMINOWE ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCHOśrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny dla Osób Uzależnionych z Nawrotami Choroby "DOM GWAN"Powiat m. KrakówKraków31-983Nadbrzezie 2512 681 00 66
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ ALKOHOLPoradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONARPowiat m. KrakówKraków31-063Św. Katarzyny 3606 331 644
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHMiejsko-Gminne Centrum Medyczne WOL-MED Sp. z o.o.Powiat olkuskiWolbrom32-340Skalska 2232 647 28 80
ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJUNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek dla Osób z AutyzmemPowiat m. KrakówKraków31-156Zacisze 712 430 13 82
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻYNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek dla Osób z AutyzmemPowiat m. KrakówKraków31-228Szopkarzy 812 415 70 88
LECZENIE UZALEŻNIEŃNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie Centrum Terapii UzależnieńPowiat m. KrakówKraków30-552Wielicka 7312 425 57 47
LECZENIE UZALEŻNIEŃNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie Centrum Terapii UzależnieńPowiat m. KrakówKraków30-836Jerzmanowskiego 4012 359 30 18
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLUNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie Centrum Terapii UzależnieńPowiat m. KrakówKraków30-552Wielicka 7312 425-57-47
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ ALKOHOLNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie Centrum Terapii UzależnieńPowiat m. KrakówKraków30-552Wielicka 7312 425 57 47
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNENiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie Centrum Terapii UzależnieńPowiat m. KrakówKraków30-836Jerzmanowskiego 4012 359 30 18
ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLUNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakowskie Centrum Terapii UzależnieńPowiat m. KrakówKraków30-552Wielicka 7312 425 57 47
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHMiejskie Centrum MedycznePowiat chrzanowskiLibiąż32-5909 Maja 232 627 14 21
LECZENIE UZALEŻNIEŃMiejskie Centrum MedycznePowiat chrzanowskiLibiąż32-5909 Maja 232 627 14 21
ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZO-LECZNICZE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH"RAJ-MED" Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w RajskuPowiat oświęcimskiRajsko32-600Pszczyńska 2633 843 27 49
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TrzebiniaPowiat chrzanowskiTrzebinia32-540Harcerska 1332 612 10 02
LECZENIE UZALEŻNIEŃNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej TrzebiniaPowiat chrzanowskiTrzebinia32-540Grunwaldzka 6932 612 10 02
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny Profilaktycznej spółka z o.o.Powiat m. KrakówKraków30-106Bolesława Komorowskiego 1212 412 98 99
LECZENIE UZALEŻNIEŃNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medycyny Profilaktycznej spółka z o.o.Powiat m. KrakówKraków30-106Bolesława Komorowskiego 1212 421 34 55
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczne Gabinety Psychiatryczne LOGOPROMEDPowiat m. KrakówKraków31-910Cerchów 512 686 64 22
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczne Gabinety Psychiatryczne LOGOPROMEDPowiat m. KrakówKraków31-910Cerchów 512 644 57 99
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "ERGOMED" s.c. Joanna Prokop, Monika Prokop-FranaszekPowiat m. KrakówKraków30-415Bonarka 1812 266 84 82
LECZENIE UZALEŻNIEŃNZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "ERGOMED" s.c. Joanna Prokop, Monika Prokop-FranaszekPowiat m. KrakówKraków30-415Bonarka 1812 266 21 95
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNENZOZ Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "ERGOMED" s.c. Joanna Prokop, Monika Prokop-FranaszekPowiat m. KrakówKraków30-415Bonarka 1812 266 84 82w. 106
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻYNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dobrej NadzieiPowiat m. KrakówKraków31-135Batorego 512 631 04 80
LECZENIE UZALEŻNIEŃNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dobrej NadzieiPowiat m. KrakówKraków31-435Radomska 3612 631 04 80
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DOCTOR JAN" sp. z o.o.Powiat m. KrakówKraków31-876Złota Jesień 3/33212 648 04 55
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Niepołomickie Centrum Profilaktyczno LeczniczePowiat wielickiNiepołomice32-005Batorego 41c12 281 37 64
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻYNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Niepołomickie Centrum Profilaktyczno LeczniczePowiat wielickiNiepołomice32-005Batorego 41c12 281 37 64
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia"Powiat chrzanowskiZagórze32-555Piłsudskiego 22632 623 19 42
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MultimedisPowiat m. KrakówKraków30-150Armii Krajowej 512 629 88 00
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MultimedisPowiat m. KrakówKraków30-150Armii Krajowej 512 629 88 00
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Psychoterapii "SOBRIETAS"Powiat oświęcimskiOświęcim32-606Powstańców Śląskich 21501 23 95 13
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU DLA DZIECI I MŁODZIEŻYNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Psychoterapii "SOBRIETAS"Powiat oświęcimskiOświęcim32-606Powstańców Śląskich 21501 23 95 13
ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLUNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Psychoterapii "SOBRIETAS"Powiat oświęcimskiOświęcim32-606Powstańców Śląskich 21501 23 95 13
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Psychiatryczno - Psychologiczna "Gabinety Rozwoju"Powiat m. KrakówKraków31-209Fieldorfa Nila 1412 353 00 27
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROF-MED s.c.Powiat wielickiŁężkowice32-01511512 284 00 60
ŚWIADCZENIA DZIENNE LECZENIA ZABURZEŃ NERWICOWYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PROF-MED s.c.Powiat wielickiŁężkowice32-01511512 284 00 60
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Praktyka Lekarzy Rodzinnych" s.c.Powiat krakowskiIwanowice Dworskie32-0956812 388 43 99
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNENiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Praktyka Lekarzy Rodzinnych" s.c.Powiat krakowskiIwanowice Dworskie32-0956812 388 43 99
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHSzpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w GorlicachPowiat gorlickiGorlice38-300Armii Krajowej 218 355 33 78
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNESzpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w GorlicachPowiat gorlickiGorlice38-300Armii Krajowej 218 355 33 78
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHSzpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w GorlicachPowiat gorlickiGorlice38-300Szpitalna 1218 355 34 01
LECZENIE ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w GorlicachPowiat gorlickiGorlice38-300Szpitalna 1218 353 71 30
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHSzpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym SączuPowiat m. Nowy SączNowy Sącz33-300Aleje Wolności 4918 443 88 77
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻYSzpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym SączuPowiat m. Nowy SączNowy Sącz33-300Aleje Wolności 4918 443 88 77
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHSzpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym SączuPowiat m. Nowy SączNowy Sącz33-300Aleje Wolności 4918 443 88 77
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHSzpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym SączuPowiat m. Nowy SączNowy Sącz33-300Młyńska 518 443 88 77
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHSamodzielny Publiczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w DobrejPowiat limanowskiDobra34-642545 54518 333 00 11
LECZENIE UZALEŻNIEŃMałopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii UzależnieńPowiat m. Nowy SączNowy Sącz33-300Waryńskiego 118 440 71 31
LECZENIE UZALEŻNIEŃMałopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii UzależnieńPowiat nowosądeckiKrynica38-380Kraszewskiego 14218 471 28 07 wew. 438
ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLUMałopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii UzależnieńPowiat m. Nowy SączNowy Sącz33-300Waryńskiego 118 440 71 31
LECZENIE UZALEŻNIEŃCentrum Terapii Uzależnień w GorlicachPowiat gorlickiGorlice38-300Szpitalna 10a18 352 77 45
ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLUCentrum Terapii Uzależnień w GorlicachPowiat gorlickiGorlice38-300Szpitalna 10a18 352 77 45
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHSpecjalistyczna Przychodnia Lekarska "ARCUS"Powiat nowosądeckiKrynica-Zdrój33-380Kraszewskiego 11818 471 56 52
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNESpecjalistyczna Przychodnia Lekarska "ARCUS"Powiat nowosądeckiKrynica-Zdrój33-380Kraszewskiego 11818 471 56 52
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krynicy-Zdroju s.c.Powiat nowosądeckiKrynica-Zdrój33-380Kraszewskiego 4918 471 29 71
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krynicy-Zdroju s.c.Powiat nowosądeckiKlęczany33-39418218 471 29 71
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNENiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krynicy-Zdroju s.c.Powiat nowosądeckiKrynica-Zdrój33-380Kraszewskiego 4918 471 29 71
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Muszyna" Centrum Rehabilitacji i Profilaktyki - Sanatorium UzPowiat gorlickiWysowa-Zdrój38-3169518 471 42 05
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Batorego" w Nowym SączuPowiat m. Nowy SączNowy Sącz33-300Batorego 7718 442 00 06
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNENiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "Batorego" w Nowym SączuPowiat m. Nowy SączNowy Sącz33-300Batorego 7718 442 00 06
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Kelles"Powiat m. Nowy SączNowy Sącz33-300Kochanowskiego 218 547 47 67
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PROMEDICUM" - Centrum Usług Medycznych Psychiatrii ŚrodowiskoPowiat limanowskiLimanowa34-600Matki Boskiej Bolesnej 1018 337 42 01
LECZENIE UZALEŻNIEŃNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PROMEDICUM" - Centrum Usług Medycznych Psychiatrii ŚrodowiskoPowiat limanowskiLimanowa34-600Matki Boskiej Bolesnej 1018 337 42 01
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "LIM-MED" w Mszanie DolnejPowiat limanowskiMszana Dolna34-730Spadochroniarzy 8608 063 309
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHPodhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym TarguPowiat nowotarskiNowy Targ34-400Szpitalna 1418 263 34 00
LECZENIE UZALEŻNIEŃPodhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym TarguPowiat nowotarskiNowy Targ34-400Szpitalna 1418 263 32 10
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHPodhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym TarguPowiat nowotarskiNowy Targ34-400Szpitalna 1418 263 32 10
LECZENIE UZALEŻNIEŃ, W TYM ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLUPodhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym TarguPowiat nowotarskiNowy Targ34-400Szpitalna 1418 263 32 10
LECZENIE ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH (DETOKSYKACJI)Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym TarguPowiat nowotarskiNowy Targ34-400Szpitalna 1418 263 34 10
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHZespół Opieki Zdrowotnej w Suchej BeskidzkiejPowiat suskiSucha Beskidzka34-200Handlowa 133 872 33 00
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNEZespół Opieki Zdrowotnej w Suchej BeskidzkiejPowiat suskiSucha Beskidzka34-200Szpitalna 2233 872 33 00
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHSzpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w ZakopanemPowiat tatrzańskiZakopane34-500Kamieniec 10b18 201 20 21
LECZENIE UZALEŻNIEŃSzpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w ZakopanemPowiat tatrzańskiZakopane34-500Kamieniec 1018 201 20 21
LECZENIE UZALEŻNIEŃPoradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień w ZakopanemPowiat tatrzańskiZakopane34-500Grunwaldzka 5a18 201 72 00
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej V.I.T.R.I.O.LPowiat nowotarskiRabka-Zdrój34-700Orkana 4918 269 26 89
LECZENIE UZALEŻNIEŃNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "DOM"Powiat suskiJordanów34-240Piłsudskiego 7918 267 47 74
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHZespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie TarnowskiejPowiat dąbrowskiDąbrowa Tarnowska33-200Piłsudskiego 2314 644 32 10
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHSamodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w BrzeskuPowiat brzeskiBrzesko32-800Kościuszki 6814 662 13 92
LECZENIE UZALEŻNIEŃSamodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w BrzeskuPowiat brzeskiBrzesko32-800Kościuszki 6814 662 13 20
ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLUSamodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w BrzeskuPowiat brzeskiBrzesko32-800Kościuszki 6814 662 13 20
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNEMościckie Centrum Medyczne w Tarnowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki ZdrowotnejPowiat m. TarnówTarnów33-101Kwiatkowskiego 1514 630 05 55
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHCentrum Medyczne "KOL-MED" samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w TarnowiePowiat m. TarnówTarnów33-100pl. Dworcowy 614 621 18 00
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNECentrum Medyczne "KOL-MED" samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w TarnowiePowiat m. TarnówTarnów33-100pl. Dworcowy 614 621 18 00
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHSzpital Wojewódzki im.Św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w TarnowiePowiat m. TarnówTarnów33-100Lwowska 178a14 631 50 00
LECZENIE UZALEŻNIEŃSzpital Wojewódzki im.Św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w TarnowiePowiat m. TarnówTarnów33-100Lwowska 178a14 631 50 00
LECZENIE UZALEŻNIEŃ BLIŻEJ NIESCHARAKTERYZOWANYCHSzpital Wojewódzki im.Św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w TarnowiePowiat m. TarnówTarnów33-100Lwowska 178a14 631 02 10
LECZENIE UZALEŻNIEŃ, W TYM ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLUSzpital Wojewódzki im.Św. Łukasza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w TarnowiePowiat m. TarnówTarnów33-100Lwowska 178a14 631 50 00
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHZespół Przychodni Specjalistycznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w TarnowiePowiat m. TarnówTarnów33-100Mostowa 614 632 42 81
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻYZespół Przychodni Specjalistycznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w TarnowiePowiat m. TarnówTarnów33-100Mostowa 614 632 42 21
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHZespół Przychodni Specjalistycznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w TarnowiePowiat m. TarnówTarnów33-100Mostowa 614 632 42 89
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia TuchówPowiat tarnowskiTuchów33-170Szpitalna 114 653 52 49
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNENiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia TuchówPowiat tarnowskiTuchów33-170Szpitalna 114 653 52 49
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego i Neurologiczna"SANUS"Barbara Drążkiewicz-Rudek,Janusz Heitzman,MPowiat bocheńskiBochnia32-700Proszowska 114 612 36 55
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻYNZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego i Neurologiczna"SANUS"Barbara Drążkiewicz-Rudek,Janusz Heitzman,MPowiat bocheńskiBochnia32-700Proszowska 114 612 36 55
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNENZOZ Poradnia Zdrowia Psychicznego i Neurologiczna"SANUS"Barbara Drążkiewicz-Rudek,Janusz Heitzman,MPowiat bocheńskiBochnia32-700Proszowska 114 612 36 55
ŚWIADCZENIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MK"Powiat brzeskiBrzesko32-800Kościuszki 3214 663 01 05
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNENiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MK"Powiat brzeskiBrzesko32-800Kościuszki 3214 663 01 05
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNENiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Przychodnia "MEDYK"Powiat tarnowskiTuchów33-170Generała Bema 314 652 40 32
ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJUPolskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie - Punkt Wczesnej IntePowiat m. TarnówTarnów33-104Okrężna 4a14 626 84 89
ŚWIADCZENIA PSYCHOLOGICZNENZOZ "PALMED" CENTRUM OPIEKUŃCZO-LECZNICZE W JASTRZĘBI s.c.Powiat tarnowskiJastrzębia33-191Jastrzębia 174 174728 533 188
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)Centrum Medyczne Da VinciPowiat krakowskiSkałaLangiewicza 8
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)Centrum Medyczne Da VinciPowiat bocheńskiBochniaWygoda 3
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)Szpital Powiatowy w ChrzanowiePowiat chrzanowskiChrzanówTopolowa 16
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w GorlicachPowiat gorlickiGorliceWęgierska 21
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)Centrum Medyczne Da VinciPowiat wielickiWieliczkaos. Sienkiewicza 24
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)Centrum Zdrowia i Psychoprofilaktyki Wincentego a PauloPowiat suskiBudzówBudzów 460
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)Centrum Medyczne Da VinciPowiat m. Nowy TargNowy TargSzpitalna 8
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)Centrum Medyczne Da VinciPowiat tatrzańskiBiały DunajecJana Pawła II 308
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)Centrum Medyczne Da VinciPowiat proszowickiŁyszkowiceŁyszkowice 64
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w WadowicachPowiat wadowickiWadowiceKarmelicka 5
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w BrzeskuPowiat brzeskiBrzeskoKościuszki 68
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)Specjalistyczne Centrum Psychoterapii i Rozwoju OsobistegoPowiat olkuskiOlkuszKróla Kazimierza Wielkiego 64
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w MyślenicachPowiat myślenickiMyśleniceSzpitalna 2
LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia TuchówPowiat tarnowskiTuchówKolejowa 8
LECZENIE UZALEŻNIEŃCentrum Medyczne MaszachabaPowiat m. KrakówKrakówPrądnicka 50A12 632 70 27
LECZENIE UZALEŻNIEŃCentrum Psychoterapii SOBRIETASPowiat oświęcimskiOświęcimPowstańców Śląskich 21
LECZENIE UZALEŻNIEŃNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia TuchówPowiat tarnowskiTuchówKolejowa 8
LECZENIE ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH PO SUBSTANCJACH PSYCHOAKTYWNYCH (DETOKSYKACJA)Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w KrakowiePowiat m. KrakówKrakówos. Złotej Jesieni 1
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE REHABILITACYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻYN.Z.O.Z. Ośrodek Rehabilitacji EURO-MED Sp. z o.o.Powiat oświęcimskiOświęcimDąbrowskiego 8
ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCHNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia TuchówPowiat tarnowskiTuchówKolejowa 8
ŚWIADCZENIA DZIENNE TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLUPodhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym TarguPowiat m. Nowy TargNowy TargSzpitalna 14
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCHCentrum Medyczne Da VinciPowiat m. Nowy TargNowy TargSzpitalna 8
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻYN.Z.O.Z. Ośrodek Rehabilitacji EURO-MED Sp. z o.o.Powiat oświęcimskiOświęcimDąbrowskiego 8
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻYNZOZ EskulapPowiat krakowskiIwanowice DworskieIwanowice Dworskie 68
ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻYSpecjalistyczne Centrum Psychoterapii i Rozwoju OsobistegoPowiat olkuskiOlkuszKróla Kazimierza Wielkiego 64
ŚWIADCZENIA SEKSUOLOGICZNE I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIAPRO-VITA Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Kraków -Śródmieście Niepubliczny ZakładPowiat m. KrakówKrakówEstery 612 413 80 47
ŚWIADCZENIA SEKSUOLOGICZNE I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIACentrum Medyczne Da VinciPowiat m. KrakówKrakówPiekarska 312 307 03 33
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLUNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OSIEDLE UROCZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąPowiat bocheńskiBochniaKrakowska 46
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLUCentrum Terapii Uzależnień w GorlicachPowiat gorlickiGorliceSzpitalna 10a
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLUNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia TuchówPowiat tarnowskiTuchówKolejowa 8
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLUCentrum Medycyny Profilaktycznej Spółka z o.o.Powiat m. KrakówKrakówKomorowskiego 12
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLUNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dobrej NadzieiPowiat m. KrakówKrakówBatorego 5
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLUCentrum Psychoterapii SOBRIETASPowiat m. Nowy TargNowy TargSzpitalna 11
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH INNYCH NIŻ ALKOHOLCentrum Psychoterapii SOBRIETASPowiat oświęcimskiOświęcimPowstańców Śląskich 21
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻYNiepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dobrej NadzieiPowiat m. KrakówKrakówŚwiętego Ducha 3
ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIEŃ DLA DZIECI I MŁODZIEŻYMałopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii UzależnieńPowiat m. Nowy SączNowy SączWaryńskiego 1
LECZENIE ELEKTROWSTRZĽSAMI CHORYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (EW) ZE WSKAZAŃ ZYCIOWYCHSzpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w GorlicachPowiat gorlickiGorliceWęgierska 2118 355 32 00
LECZENIE ELEKTROWSTRZĽSAMI CHORYCH Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (EW) ZE WSKAZAŃ ZYCIOWYCHPodhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym TarguPowiat nowotarskiNowy Targ34-400Szpitalna 1418 263 30 00