Porady świadczone są przez konsultantów wcześniej przeszkolonych i przygotowanych do ich udzielania. Konsultantami są osoby posiadające wykształcenie i doświadczenie w psychologii, psychoterapii: lekarze, psychologowie, psychoterapeuci oraz pracownicy socjalni.