W ramach programu 600 osób z obszaru Małopolski mogło skorzystać z bezpłatnych porad profilaktycznych mających uchronić ich przed depresją.

Porady odbywały się w:

- Krakowie w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Olszańskiej 5
- Skawinie w Centrum Wspierania Rodziny, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 17
- Muszynie w Uzdrowisku Muszyna nad Popradem, ul. Mściwujewskiego 1
- Wysowej Zdroju w Uzdrowisku Wysowa nad Parkiem, Wysowa Zdrój 95
- Andrychowie w Poradni Zdrowia Psychicznego, ul. J. Dąbrowskiego 19
- Miechowie w Zespole Leczenia Środowiskowego, ul. Szpitalna 3
- Brzesku w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej, ul. Kościuszki 68
- Suchej Beskidzkiej w Zespole Opieki Zdrowotnej (Poradnia Psychologii Klinicznej), ul. Szpitalna 22
- Limanowej w Szpitalu Powiatowym, ul. J. Piłsudskiego 61
- Nowym Sączu w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Waryńskiego 1
- Tarnowie w Szpitalu Wojewódzkim św. Łukasza, ul. Lwowska 178a