Choć mówiąc o depresji często zwraca się uwagę na to, że jest mocno powiązana z czynnikami biologicznymi, takimi jak dziedziczenie, choroba somatyczna, czy skutki uboczne działania leków, wiemy obecnie, że nasz styl życia, relacje z ludźmi i to jak radzimy sobie z trudnymi sytuacjami znaczą tak samo dużo, o ile nie więcej, co nasza podatność biologiczna na zachorowanie. Znajomość obszarów podatności jest ważna nie tylko jeżeli chodzi ryzyko zachorowania na depresję, pozwala nam ona również żyć zdrowiej i czuć się lepiej zarówno fizycznie jak i psychicznie.

Do czynników psychologicznych zwiększających podatność na depresję należą:

  • pewne cechy osobowości, takie jak niskie poczucie własnej wartości, nadmierna zależność, wysyki poziom samokrytycyzmu, perfekcjonizm, czy pesymizm,
  • duży poziom przeżywanego stresu, przeciążenie, wydarzenia życiowe związane z utratą, takie jak śmierć kogoś bliskiego, utrata ważnej relacji, czy utrata pracy,
  • samotność, wąski krąg znajomych i przyjaciół,
  • problemy małżeńskie bądź problemy w relacjach,
  • napięcie związane z sytuacją finansową, brak zatrudnienia, nadmierne obciążenie pracą,
  • poprzednie epizody zachorowania na depresję,

Świadomość czynników ryzyka daje możliwość przeciwdziałania depresji. Szczególnie na jej wczesnym etapie zmiana w zakresie powyższych obszarów może przynieść skuteczne działanie profilaktyczne.