Czy „negatywne” emocje tak naprawdę są negatywne?

34_StopRaingBadania naukowe wskazują na to, że osoby chorujące na depresję mają większą trudność w rozróżnianiu przyczyn przeżywanych przez siebie negatywnych emocji i stanów takich jak smutek, złość, lęk, czy frustracja. Zdolność do określenia przyczyn emocji, czyli sytuacji, czy myśli, które je wywołały ma duże znaczenie dla rozwiązania problemu. „Trudno jest poprawić swoje życie, jeżeli nie wie się, z jakiego powodu jest się smutnym czy złym” mówi dr Emre Demiralp, psycholog z Uniwersytetu Michigan. W przeprowadzonych przez jego zespół badaniach wykazano, że trudność w określeniu przyczyn emocji może prowadzić do unikania myślenia o nich, a to z kolei powoduje problem w rozwiązaniu sytuacji, która do nich doprowadziła, przy czym wzorzec ten jest silniejszy u osób, które cierpią z powodu depresji. W połączeniu ze spiralą negatywnego myślenia, o której pisaliśmy wcześniej prowadzi to do utrzymywania się negatywnych stanów dłużej.

Nasilony stan przygnębienia jest poprzedzony wieloma, czasem nawet drobnymi sytuacjami, na które reagujemy emocjonalnie. Nierozwiązane problemy, odsuwane tzw. „negatywne emocje” i myśli, które się z nimi wiążą wpływają na to jak spostrzegamy siebie i możliwości swojego działania. Czy jednak „negatywne emocje” są tak naprawdę „negatywne” i co to tak właściwie znaczy?

Kilka mitów o stresie związanym z pracą

workplace stressStres związany z pracą uważany jest za jeden z czynników ryzyka występowania problemów i zaburzeń emocjonalnych, w tym zaburzeń nerwicowych i depresyjnych. Jego współczesne powszechne występowanie sprawia, że określany jest często obecnie jako „globalna epidemia”. Według badań trzech z czterech amerykańskich pracowników określa swoją pracę jako stresującą.

Jak pisaliśmy wcześniej, stres towarzyszy nam w codziennym życiu, szczególnie w momentach zmian i stanowi naturalną odpowiedź organizmu, dzięki której możliwa jest mobilizacja i reakcja na wywołujący go problem. Gdy jednak przechodzi w przewleką postać, jego działanie wpływa negatywnie na ciało i emocje. Współczesne obciążenie pracą, często niepewna sytuacja zawodowa i szybkie tempo przemian gospodarczych sprawiają, że stres związany z pracą staje się jednym z ważniejszych problemów wywołujących problemy zdrowotne. Wśród źródeł wywołujących go wymienia się między innymi sprzeczne oczekiwania w miejscu pracy, brak czasu na wypoczynek, niepewność co do zatrudnienia, sytuacje dyskryminowania czy mobbingu.

Jednocześnie specjaliści zajmujący się stresem w pracy podkreślają znaczenie własnego nastawienia w radzeniu sobie z nim. Jest to bardzo ważny aspekt, sam stres wywołuje w nas doświadczenie stania przed czymś, co jest poza naszym wpływem, poczucie, że zmiana zależy również od nas, oddaje nam częściowo kontrolę nad sytuacją.

'